Jan Bert van der Slijk

Jan Bert van der Slijk added an user 16 03 2018

Jan Bert van der Slijk

Ik werk samen met een enkele enthousiaste ondernemers onder de naam Re-xplore aan onderscheidende oplossingen voor bedrijven en onderwijsinstellingen die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van mens en organisatie. Daarnaast ben ik mede-initiatiefnemer van De Talenten Coöperatie, dat werkt aan een innovatieve methode om vraag en aanbod van werk in het MKB met elkaar te verbinden.