Jessica Mills

Jessica Mills added an event 19 06 2018

10-10-2018

Healthy Ageing congres Noord-Nederland

In het Noorden is veel aandacht voor het bevorderen van een gezonde leefomgeving maar er is nog veel winst te behalen! Onze leefomgeving bepaalt in belangrijke mate onze fysieke en mentale gezondheid. Schone lucht, een comfortabel huis, een groene omgeving, de beschikbaarheid van goede zorg, veiligheid op het werk of op school: het draagt allemaal bij aan kwaliteit van leven. Maar ook een sociaal netwerk, toegankelijkheid van voorzieningen, culturele activiteiten en duurzame inzetbaarheid spelen een cruciale rol.

Ook de zorg vraagt om ingrijpende maatregelen als gevolg van de kantelingen in Zorg en Welzijn, de vergrijzing en het groeiende personeelstekort.

Er gebeurt gelukkig al veel, maar er is nog meer nodig!

Tijdens de conferentie op 10 oktober brengen we onder andere mbo en hbo onderwijs, ruimtelijke ordening, zorg en welzijn, (sensor)technologie, voeding en beweging en kunst en cultuur bij elkaar om ideeën en initiatieven aan elkaar te verbinden en het samen te hebben over: ‘Wat kunnen we nog meer doen om de leefomgeving in Noord-Nederland gezonder te maken? Wat gaat er goed, maar wat moet beter? Welke bevolkingsgroepen hebben extra aandacht nodig? Hoe kunnen partijen beter samenwerken voor meer resultaat?’.

Centre of Expertise Healthy Ageing, Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), Zorg Innovatie Forum (ZIF), Netwerk ZON en ZorgpleinNoord slaan de handen ineen om op 10-10-2018 hét Healthy Ageing congres van Noord-Nederland in Leeuwarden te organiseren: ‘Samen naar een gezonde leefomgeving’.

Het programma

Kennisdeling, ontmoeting en ontspanning
Onder begeleiding van dagvoorzitter Marijke Roskam gaan we u tijdens het congres inspireren door keynote speakers, wordt er kennis gedeeld tijdens workshops en kunt u ontmoeten en ontspannen op het grote inspiratieplein. Naast het plenaire gedeelte zijn er drie workshoprondes, georganiseerd door de vijf samenwerkende organisaties, met als centrale thema’s: wonen, werken & leren en openbare ruimte. Gedurende de hele dag vinden er (naast de workshops) verschillende activiteiten plaats waaronder posterpresentaties, een (student) battle, interviews, een netwerkcafé en informatiestand.

Keynote sprekers
Erik Gerritsen, Marianne Davidson en Ann Heylighen geven als keynotesprekers hun visie op een gezonde leefomgeving.
Erik Gerritsen, sinds 2015 secretaris-generaal van het ministerie van VWS, belicht als eerste keynote speaker een gezonde leefomgeving in relatie tot zorg en welzijn.
Marianne Davidson is ontwikkelaar en Manager Innovatie bij VolkerWessels en legt een focus op duurzaamheid en levenskwaliteit. Ontwikkelingsopgaven en mogelijkheden op het gebied van waterzuivering, sensoring, circulariteit, gezondheid worden door haar aan elkaar gekoppeld.
Ann Heylighen is hoogleraar architectuur aan de KU Leuven. Haar onderzoek focust op de relatie tussen het ontwerp en de beleving van ruimte, in de context van inclusief ontwerpen en zorgarchitectuur.

Let op!

Deelname is gratis maar niet vrijblijvend. Na aanmelding rekenen we op uw komst. Tot 1 oktober kunt u zich kosteloos afmelden, na deze datum zien wij ons genoodzaakt € 25 in rekening te brengen. Dit geldt ook bij afwezigheid zonder reden. Natuurlijk kunt u een vervanger uw plaats laten overnemen. Geeft u dit wel maximaal 4 dagen voor het congres aan ons door?

Other events

view calendar