Lisa van Os

Lisa van Os added an event 07 08 2019

06-09-2019

Hackathon 'Beat the System'

In de provincie wordt hard gewerkt om de beweging van uitstroom van mensen uit een beschermde woonvorm (Beschermd Wonen & Opvang) op gang te brengen, en tegelijkertijd een betere basis te leggen voor integratie. Het doel is dat zij, net als ieder ander, fijn kunnen wonen, zich welkom voelen in de buurt en hun leven kunnen invullen zoals zij dit willen.

Vanuit deze hoedanigheid is het project Welkom in de Buurt in het leven geroepen, om innovatie te stimuleren en aan te jagen. In de afgelopen maanden is vanuit het project in elke gemeente geïnventariseerd waar mensen trots op zijn, waar kansen liggen en wat knelpunten zijn. Daarbij werd een aantal dezelfde onderwerpen genoemd. Op 6 september gaan we deze gemeente-overstijgende onderwerpen in selectief gezelschap “hacken” en uitwerken tot concrete, innovatieve plannen die positief bijdragen aan de beweging van uitstroom en integratie.

Denk jij graag mee over complexe maatschappelijke vraagstukken, en wil je jouw denkkracht inzetten om jouw medemens te helpen? Je bent van harte welkom op deze onvergetelijke dag. Jouw unieke blik, kennis en ervaring is van onschatbare waarde.

Daar ben jij toch bij?!

Other events

view calendar